OPLEIDING VOOR THEORIE

Tijdens het theoretische gedeelte moet je slagen voor volgende vakken: wetgeving, meteo, navigatie, communicatie (met de luchtverkeersleiding), cluster ballonvaren en materialen* en human performance.


Deze vakken hoef je niet allemaal in een keer te leren. Nadat je het eerste examen van een vak hebt gehaald, mag je over de andere vakken maximaal 18 maanden doen. Je kunt dus zelf kiezen wanneer je tijd hebt om de leerstof te bestuderen en examen te doen.

ONTDEK DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN

Er zijn in totaal negen leerstofonderdelen 'theorie'. Na het volgen van de onderdelen meteorologie, human performance en de cluster ballonmaterie kunnen de eerste praktijklessen opgestart worden.

NAVIGATIE 


Met een luchtballon vaar je met de wind mee, juist daarom is een goede vaartvoorbereiding over richting en snelheid van wezenlijk belang. Hierbij maak je gebruik van de actuele weermodellen, luchtvaartkaart en andere papieren en moderne middelen.


HUMAN PERFORMANCE


Het menselijk lichaam kent grenzen. Als piloot moet je bij jezelf en bij je passagiers kunnen herkennen als dingen niet goed gaan en weten wat je dan moet doen. De piloot moet ook kunnen begrijpen waarom bepaalde situaties invloed kunnen hebben op gedrag.


METEOROLOGIE 


Niets is zo veranderlijk als het weer. Aan de hand van de basisopleiding meteorologie leer je hoe je de weermodellen kunt interpreteren. Je beschikt over voldoende kennis om in te kunnen schatten of het weer geschikt is voor een veilige ballonvaart.


COMMUNICATIE 


In de luchtvaart is een universeel taalgebruik geïntroduceerd om elkaar zo effectief mogelijk te begrijpen. Algemene regels rond communicatie zijn voor alle ballonvaarders van toepassing.


BALLONMATERIE - opgedeeld in 4 vakken*


Als piloot van een heteluchtballon is het van belang voldoende technische kennis te hebben van dit luchtvaartuig. Het gaat daarbij over alle materialen en onderdelen die gebruikt worden voor een ballonvaart. Bijvoorbeeld de mand, brander, ballonstof, gasflessen en ventilator.


VOORSCHRIFTEN 


De lucht boven ons is ingedeeld in vakken. Boven een vliegveld gelden andere regels dan boven een weiland. Bij voorschriften leer je welke regels voor de verschillende gebieden gelden en hoe jij je als ballonvaarder moet gedragen in het luchtruim.


* OPSPLITSING VAK BALLONVAREN EN MATERIALEN VANAF APRIL 2021

Het examenvak *Ballonvaren & Materialen is opgesplitst naar 4 examenvakken. Dit is opgedeeld in volgende vakken:

  1. Beginselen van het Vliegen
  2. Operationele procedures
  3. Vliegprestaties en Vluchtplanning
  4. Algemene kennis van het Luchtvaartuig

Voor alle bovenstaande inhouden dient er een apart examen afgelegd te worden (12 examenvragen per vak).

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR! 


Tot enkele jaren geleden was er geen 'ballonschool'. Je moest de theorie leren uit oude handboeken en informatie verzamelen van ballonvaarders die jou wilden ondersteunen in het behalen van je theorieopleiding.


Sinds 2020 is Tom officieel instructeur theorie bij de KNVvL. Gedurende een aantal maanden (september - mei) krijg je wekelijks op woensdag 3 uur theorie. Je kan instappen bij de start van een nieuw vak (indien er plaats is). Daarnaast geeft hij ook gastlessen aan de Belgische DTO Lift Off. 


Wij ondersteunen en helpen je graag om een specifiek lesprogramma op te stellen op basis van jouw ervaring en noden. 

BIJLESSEN


Wanneer je na het volgen van de lessen binnen de DTO nog niet klaar bent om op examen te gaan, kan je bij ons extra bijlessen nemen die herkend en conform zijn. We maken samen een planning en brengen in kaart waar de noden liggen. Er wordt vervolgens lesmateriaal op maat van jouw noden gemaakt. De bijlessen kunnen zowel online als fysiek plaatsvinden.

KOSTPRIJS


Op dit moment kan je alleen theorielessen volgen in de Nederlandse DTO KNVvL. De kostprijs voor de volledige theorieopleiding bedraagt €1000,00. In deze prijs zitten alle theorielessen, examentrainigen en proefexamens.

Je ontvangt daarnaast ook van elke les een presentatie die ontwikkelt is door Tom zelf.

Het lesmateriaal (theorieboek voor ballonvaarders) dien je zelf nog aan te kopen, zie onderaan en kost ongeveer €250,00.

De kostprijs voor deelname aan het examen bij STEBZ bedraagt €60,00/vak/examen. 

LESMATERIAAL


Theorie voor Ballonvaarders bevat de leerstof voor de theorie-examens voor het Ballon Pilot Licence (BPL). De volgende theorievakken worden in deze uitgave behandeld:
- Cluster ballonvaren & materialen (onderverdeeld in vier vakken/delen)
- Navigatie.
- Meteorologie.
- Wetgeving.
- Human performance.

LET OP: het vak Radiocommunicatie is niet in dit boek opgenomen!


Tom heeft eigen lesmateriaal ontworpen door aanvullend op het theorieboek,

zodat alle leerdoelen van STEBZ behandeld worden tijdens de lessen.


Radiocommunicatie - VFR (ballonvaarders)
Dit boek bevat de leerstof voor het theorie-examen Radicocommunicatie (VFR).
Deze uitgave is bedoeld als aanvulling op het boek Theorie voor Ballonvaarders.


Je kan het theorieboek en de module radiocommunicatie rechtstreeks of via ons bestellen.

Meer informatie nodig of een bestelling plaatsen? Stuur ons een e-mail